L’ultima gru di vecchia generazione va in demolizione