PSA Voltri-Pra aderisce alla giornata “Italia Loves Sicurezza”